مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو
مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو
مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه
مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه
شروع به ساخت ساختمان اتحادیه شروع به ساخت ساختمان اتحادیه
شروع به ساخت ساختمان اتحادیه
اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران
اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران
خانه / کمیسیون ها

کمیسیون ها

کمیسیون فنی

نام: سیدحسین فرشادنیا سمت: رئیس نام:اسماعیل مروتی ماهینی سمت: نایب رئیس نام: سعید نانکلی سمت: دبیر کمیسیون نام: ناصر همرنگ سمت: عضو کمیسیون نام: شهروز ماشینچی سمت: عضو کمیسیون

ادامه نوشته »

کمیسیون شکایات

نام: براتعلی صمدی سمت: رئیس کمیسیون نام: سیدعلی مومنی سمت: نایب رئیس کمیسیون نام: الورت باغومیان سمت:دبیر کمیسیون نام: سقراط مانقاساریان سمت: عضو کمیسیون نام: علی آقامحمدی سمت: عضو کمیسیون

ادامه نوشته »

کمیسیون بازرسی

نام: مرتضی خروش سمت: رئیس کمیسیون تحصیلات : دیپلم نام: امیرهشنگ علیخانی سمت: نایب رئیس نام: محسن صالحی نیا سمت: دبیر کمیسیون نام : رضا صالحی سمت: عضو کمیسیون و نایب رئیس دوم هیئت مدیر نام:سیدمحسن خلیلی آزاد سمت:عضو کمیسیون و هیئت مدیره

ادامه نوشته »

کمیسیون آموزش

نام: اسماعیل مروتی ماهینی سمت: رئیس کمیسیون تحصیلات: دیپلم نام: سید حسین فرشادنیا سمت: نایب رئیس تحصیلات: دیپلم نام: شهروز ماشینچی ماهر سمت: دبیر کمیسیون تحصیلات: لیسانس مکانیک و دکترا تاریخ نام: ناصر همرنگ سمت: عضو کمیسیون و نایب رئیس هیئت مدیره تحصیلات: لیسانس مکانیک نام: سعید نانکلی سمت: عضو ...

ادامه نوشته »