مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو
مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو
مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه
مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه
شروع به ساخت ساختمان اتحادیه شروع به ساخت ساختمان اتحادیه
شروع به ساخت ساختمان اتحادیه
اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران
اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران
خانه / مدارک

مدارک

مدارک لازم جهت تمدید پروانه کسب

« مدارک و فیشهای تمدید پروانه کسب» امکان پرداخت با کارت بانکی در اتحادیه واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بابت تمدید بنام اتحادیه تعمیر کاران خودرو تهران واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال بابت بازرسی بنام اتحادیه تعمیر کاران خودرو تهران واریز مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ریال بابت حق تمبر و پروانه کسب الکترونیکی به نام اتحادیه ...

ادامه نوشته »

مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه کسب ۱-مدارک مالکیت الف:کپی سند ملک ب:کپی اجاره نامه ۲- اصل و کپی فیش پرداخت مالیات ۳- تاییدیه کدپستی از پست خانه ۴- اصل و کپی صفحه اول و دوم و سوم شناسنامه(قسمت توضیحات) ۲سری ۵- اصل و کپی کارت ملی(پشت و رو) ۲سری ...

ادامه نوشته »