مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو
مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو
مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه
مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه
شروع به ساخت ساختمان اتحادیه شروع به ساخت ساختمان اتحادیه
شروع به ساخت ساختمان اتحادیه
اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران
اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران
خانه / معرفی هیات مدیره

معرفی هیات مدیره

 

لیست اعضای هیات مدیره اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران

 

نام: مهندس عليرضا

نام خانوادگی :نیک آیین

تحصیلات:کارشناسی مدیریت بازرگانی

رسته شغلی:سنگین کار

سمت:رئیس اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران

 

نام:ناصر

نام خانوادگی :  همرنگ

تحصیلات:كارشناسي

رسته شغلی:ماشین الات راهسازی و کساورزی

سمت:نایب رئیس اول اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:رضا

نام خانوادگی:صالحي مزده

تحصیلات:ديپلم

رسته شغلی:پمپ و انژکتور

سمت:نایب رئیس دوم اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران

 

 

نام:بیژن

نام خانوادگی:جلیلیان

تحصیلات:کارشناسی ارشد خورو

رسته شغلی: پمپ و انژکتور

سمت:  عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران

 

نام:سید محسن

نام خانوادگی:خلیلی آزاد

تحصیلات:دیپلم

رسته شغلی:پمپ انژکتور

سمت:  عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران

 

 

 

نام:شیرزاد

نام خانوادگی:کرمی

تحصیلات:کارشناسی

رسته شغلی:  هیدرولیک

سمت:  بازرس اصلی اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران

 

 

نام:سقراط

نام خانوادگی:مانقاساریان

تحصیلات:فوق ديپلم

رسته شغلی:سواری

سمت: عضو هیئت مدیره اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران

 

نام:محمد

نام خانوادگی:کامیابی زاده

تحصیلات:ديپلم

رسته شغلی:پمپ و انژکتور

سمت: عضو هیئت مدیره  اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران