مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو
مراسم شرکت تعاونی تعمیر کاران خودرو و سمینار شرکت ایساکو
مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه
مراسم افتتاحیه ساختمان جدید اتحادیه
شروع به ساخت ساختمان اتحادیه شروع به ساخت ساختمان اتحادیه
شروع به ساخت ساختمان اتحادیه
اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران
اتحادیه مکانیسینهای خورو تهران
خانه / اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

MakeThumbnailاز اعضا محترم اتحادیه دعوت به عمل می آید که در صورت تمایل می توانند عضو بسیج اتحادیه مکانیسینهای خودرو تهران شوند برای اطلاعات بیشتر با شماره های تلفن اتحادیه تماس حاصل فرمائید

۷۷۵۳۱۶۱۴ آقای اکبری